in

KORSOU: CBCS TA PUBLIKÁ GUIA PA MANEHO ADEKUÁ DI RIESGO OPERASHONAL

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Resientemente, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a publiká su guia pa maneho adekuá di riesgo operashonal, na ingles: Guideline for the Sound Management of Operational Risk. E Guia akí lo yuda tur e entidatnan regulá pa identifiká, midi i, na un manera proaktivo, manehá, monitoriá i mitigá riesgo operashonal. Tur e entidatnan regulá tin obligashon di sigui e Guia akí i kumpli kuné den nan operashon diario.

E dokumento Guideline for the Sound Management of Operational Risk ta basá prinsipalmente riba e asina yamá Principles for the sound management of operational risk stipulá pa Basel Committee on Banking Supervision (BCBCS)1 i riba Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of the Internationally Active Insurance Groups stipulá pa International Association of Insurance Supervisors (IAIS)2. E guia akí lo sirbi komo base pa un mihó maneho di riesgo operashonal i pa por evaluá mihó si un instituto su kapital ta sufisiente en bista di su riesgonan operashonal spesífiko. A tene konsulta ku e organisashonnan representativo di sektor di krédito, seguro, trust i fondo di penshun tokante e Guia, loke a hiba na deliberashon i reakshon konstruktivo.

E entidatnan regulá tin un aña di tempu pa dal e pasonan nesesario pa kumpli ku e normanan stipulá den e dokumento. Despues di esei, e Guia lo bira un ‘algemeen verbindend voorschrift’ (un instrukshon general obligatorio). E Guia ta riba wèpsait di CBCS i ta disponibel via e siguiente lenk: https://www.centralbank.cw/legislation-guidelines/credit-institutions/guidelines.

FUENTE: CBCS/LIVE99FM

==========================

NEDERLANDS:

CBCS PUBLICEERT RICHTLIJN VOOR GOED BEHEER OPERATIONELE RISICO’S

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft recent de Guideline for the Sound Management of Operational Risk (Richtlijn voor het goede beheer van operationeel risico) gepubliceerd. Deze richtlijn biedt een kader voor alle gereguleerde entiteiten bij het identificeren, meten en proactief beheren, monitoren en beperken van operationele risico’s. Van alle gereguleerde entiteiten wordt verwacht dat ze de Guideline naleven en toepassen in hun dagelijkse activiteiten.

Deze Guideline is grotendeels gebaseerd op de Principles for the sound management of operational risk uitgebracht door het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BCBCS)1 en de Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of the Internationally Active Insurance Groups uitgebracht door de International Association of Insurance Supervisors (IAIS)2. De Guideline zal zorgen voor een beter beheer van operationele risico’s en een betere beoordeling van de kapitaaltoereikendheid in verband met de operationele risico’s van individuele instellingen.

De representatieve organisaties van de krediet-, verzekerings-, trust- en pensioenfondsensector zijn over deze richtlijn geraadpleegd, wat heeft geleid tot constructieve discussies en waardevolle feedback. De gereguleerde entiteiten hebben een jaar de tijd om aan de richtlijn te voldoen, waarna deze zal worden omgezet in een algemeen verbindend voorschrift. De Guideline is beschikbaar op de website van de CBCS en kan worden geraadpleegd via de volgende link https://www.centralbank.cw/legislation-guidelines/credit-institutions/guidelines.

BRON: CBCS/LIVE99FM

==========================

ENGLISH:

CBCS ISSUES GUIDELINE FOR THE SOUND MANAGEMENT OF OPERATIONAL RISK

Willemstad/Philipsburg – The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) recently issued the Guideline for the Sound Management of Operational Risk. This guideline provides guidance to all regulated entities to identify, measure and proactively manage, monitor and mitigate operational risk. All regulated entities are expected to observe this guideline and apply this in their daily operations.

The Guideline for the Sound Management of Operational Risk is mainly based on the Principles for the sound management of operational risk as set out by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBCS)1 and the Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of the Internationally Active Insurance Groups as set out by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS)2.

The guideline will allow for better management of operational risk and improved assessment of capital adequacy in relation to operational risk exposures of individual institutions. The different representative organizations of the credit, insurance, trust and pension funds sector were consulted on this guideline, which led to constructive discussions and feedback.

Regulated entities will have one-year to take action to comply after which the guideline will be converted into a general binding regulation (in Dutch: algemeen verbindend voorschrift). This guideline is published on the CBCS website and can be accessed through the following link https://www.centralbank.cw/legislation-guidelines/credit-institutions/guidelines.

SOURCE: CBCS/LIVE99FM

What do you think?

Written by Gian Carlo Maduro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ARUBA: INTENTONAN DI MARISOL TROMP PA DESACREDITA XIOMARA MADURO TA UN MUESTRA DI ENVIDIA

ARUBA: REUNION ENTRE GOBIERNO DI ARUBA Y EAGLE LNG TABATA POSITIVO I PRONTO LO INICIA CU E PROYECTO DI EAGLE LNG