in

APERTURA DI SEKSHON NOBO PA ESTRANHERO DEN JICN

Kralendijk, – E apertura ofisial di e departamento nobo pa detenshon di estranhero na Instituto Hudisial Hulanda Karibense (JICN) a tuma lugá awe. Esaki ta marka un logro importante den e kuido i kondishonnan di detenshon pa estranhero na Boneiru.

Durante e seremonia di apertura, e oradónan a enfatisá e importansia di dignidat humano, seguridat i re-integrashon dentro di e sistema di detenshon. Segun Toon Molleman, direktor suplente di divishon di prizòn i detenshon di estranhero: ” JICN ta un instituto kompletu ku ta funshoná riba e prinsipionan di seguridat relashonal i hustisia prosedural. Nos ke logra mas ku solamente vengansa.”

E departamento nobo ta spesialmente diseñá pa kumpli ku e eksigensianan moderno di detenshon. E ta ofresé sufisiente espasio di biba, bunita fasilidatnan sanitario, ventilashon i akseso na aire liber. Tambe tin kuido médiko adekuá i guia sikológiko disponibel. Tur esaki ta kontribuí na un ambiente di detenshon sigur i ku dignidat humano.

E esfuersonan di hopi persona enbolbí, tantu lokal komo for di Hulanda Oropeo, a hasi e progreso aki posibel. “Esaki ta un logro memorabel,” sekretario di estado, señor Eric van der Burg a bisa. “Mi ta felisitá tur hende ku a kontribuí na e fasilidat nobo aki.”

E apertura di e departamento aki ta suprayá e kompromiso kontinuo pa trata estranheronan na Boneiru di un manera humano i hustu.

𝑭𝑼𝑬𝑵𝑻𝑬: 𝑱𝑰𝑪𝑵/𝑳𝑰𝑽𝑬99𝑭𝑴

=======================================================

𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐕𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐍𝐈𝐄𝐔𝐖𝐄 𝐕𝐑𝐄𝐄𝐌𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆𝐄𝐍𝐀𝐅𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐃𝐄 𝐉𝐈𝐂𝐍

Kralendijk, – De officiële opening van de nieuwe afdeling voor vreemdelingenbewaring in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) heeft vandaag plaats gevonden. Deze gebeurtenis markeert een mijlpaal in de zorg en detentieomstandigheden voor vreemdelingen op Bonaire.

Tijdens de openingsceremonie benadrukten de sprekers het belang van menswaardigheid, veiligheid en re-integratie binnen het detentiesysteem. ” De JICN is een volwaardige inrichting die draait op de principes van relationele veiligheid en procedurele rechtvaardigheid,” aldus Toon Molleman, Plv. Divisiedirecteur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. “We willen meer bereiken dan vergelding alleen.”

De nieuwe afdeling is speciaal ontworpen om te voldoen aan de moderne eisen van detentie. Het biedt voldoende leefruimte, goede sanitaire voorzieningen, ventilatie en toegang tot buitenlucht. Er is ook adequate medische zorg en psychologische begeleiding beschikbaar. Dit alles draagt bij aan een veilige en menswaardige detentieomgeving.

De inspanningen van vele betrokkenen, zowel lokaal als vanuit Europees Nederland, hebben deze vooruitgang mogelijk gemaakt. “Dit is een echte mijlpaal,” zei de staatsecretaris van de heer Eric van de Burg. “Mijn complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe faciliteit.”

De opening van deze afdeling onderstreept de voortdurende inzet om vreemdelingen op Bonaire op een humane en rechtvaardige manier te behandelen.

𝑩𝑹𝑶𝑵: 𝑱𝑰𝑪𝑵/𝑳𝑰𝑽𝑬99𝑭𝑴

=======================================================

𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐈𝐆𝐍𝐄𝐑𝐒’ 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐉𝐈𝐂𝐍

Kralendijk, – The official opening of the new detention department for foreigners at the Correctional Institution Caribbean Netherlands (JICN) took place today. This event marks a milestone in the care and detention conditions for foreigners on Bonaire.

During the opening ceremony, speakers emphasized the importance of dignity, safety, and re-integration within the detention system. “The JICN is a fully-fledged institution based on the principles of relational security and procedural justice,” said Toon Molleman, deputy division director of prison and immigration detention. “We aim to achieve more than just retribution.”

The new department is specially designed to meet modern detention requirements. It offers sufficient living space, good sanitary facilities, ventilation, and access to fresh air. Adequate medical care and psychological support are also available. All of this contributes to a safe and humane detention environment.

The efforts of many involved, both locally and from the European Netherlands, have made this progress possible. “This is a real milestone,” said State Secretary Eric van der Burg. “My compliments to everyone who contributed to this new facility.”

The opening of this department underscores the ongoing commitment to treat foreigners on Bonaire in a humane and just manner.

𝑺𝑶𝑼𝑹𝑪𝑬: 𝑱𝑰𝑪𝑵/𝑳𝑰𝑽𝑬99𝑭𝑴

What do you think?

Written by Anthony

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

BONAIRE INTERNATIONAL AIRPORT : STATEMENT OVER VOORAL BIJ DE START VAN EEN JETSTREAM 32 TOESTEL

REAKSHON DI KPCN RIBA KOMUNIKADO TOKANTE DENUNSIA KONTRA HEFE DI KUERPO