in

KORSOU/SINT MAARTEN: KONFORME EKSPEKTATIVA DI MERKADO INTERNASHONAL CBCS TA MANTENÉ E NIVEL AKTUAL DI SU TASA DI INTERES OFISIAL

Willemstad/Philipsburg — Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a tuma e desishon di mantené su maneho monetario aktual sin kambio. Esei ta nifiká ku e tasa di interes ofisial (‘beleningsrente’) lo keda na 5,75%. 1 E desishon akí ta basá riba e desishon di Reserva Federal Estadounidense (Fed) di mantené su tasa di interes ofisial aktual te ora tin mas siguransa ku inflashon ta moviendo, na un manera sostenibel, den direkshon di e ophetivo di 2 porshento. Ademas, aunke ta premirá un bahada leve den kobertura di importashon te 4,6 luna den 2024, e kobertura akí (ku de echo ta e ophetivo operashonal prinsipal di CBCS su maneho monetario) lo keda kómodamente riba e norma di tres luna. Apesar ku algun di e insertidumbrenan ta persistente, si tin kambio den e indikadónan di maneho monetario, riba término kòrtiku, probablemente efekto di e kambionan ei lo ta limitá.

Segun e proyekshon mas resien, e défisit riba kuenta koriente di balansa di pago komo porsentahe di PIB lo baha di 15,7% na 2023 pa 13,8% na 2024. Maske ta proyektá un bahada den e défisit riba kuenta koriente, e proyekshon revisá pa 2024 ta 0,1 punto porsentual mas haltu ku esun publiká na mart 2024. ‘E oumento leve den e proyekshon di e défisit riba kuenta koriente komo porsentahe di PIB no ta debí na un oumento den e défisit riba kuenta koriente, sino na e echo ku e PIB nominal pa nos union monetario ta mas abou ku den e proyekshon anterior. Ta premirá un bahada den e défisit riba kuenta koriente debí ku den e proyekshon nobo, e oumento den eksportashon neto di produkto i servisio ta mas fuerte, moderá pa un mehoransa ménos fuerte den e balansa di transferensia koriente’, segun direktor ehekutivo, dr. José Jardim.

‘Eksportashon neto di produkto i servisio lo oumentá den 2024, prinsipalmente debí na un oumento den eksportashon, moderá pa importashon mas haltu. E oumento den eksportashon ta prinsipalmente resultado di un subida den entrada di divisa for di turismo. Na su turno, e oumento den importashon proyektá ta debí prinsipalmente na mas importashon di merkansia. Ta antisipá ku importashon di merkansia lo oumentá prinsipalmente den sektor di komèrsio por mayor i detal, debí na mas gastu di turista i un demanda doméstiko mas haltu na ámbos pais di e union monetario. Ademas, e invershonnan privá ku ta andando na ámbos pais lo hiba na un oumento den importashon di merkansia den sektor di konstrukshon i sektor di utilidat’, Jardim a splika. Despues di un oumento na 2023, den e lunanan te ku mei 2024 reserva ofisial bruto a baha ku NAf. 71,4 mion.

E bahada akí ta debí prinsipalmente na retiro di depósito na dòler ku e bankonan komersial i invershonistanan institushonal a hasi na CBCS, mitigá pa transferensia for di eksterior i benta neto di divisa ku CBCS di parti di e bankonan komersial. E transferensianan for di eksterior 1 ‘Tasa di interes ofisial’ òf ‘beleningsrente’ ta e tasa ku CBCS ta ofresé e bankonan komersial pa fiansa den kaso ku nan tin falta di likides. tabata di parti di Banko Mundial (relashoná ku rekonstrukshon di Sint Maarten), di fondonan di penshun i di Ministerio di Finansa hulandes. Maske ta proyektá un bahada leve den reserva ofisial bruto pa 2024, segun proyekshon, e kobertura di importashon promedio lo baha di 4,7 luna na 2023 pa 4,6 luna 2024 i esei ta kómodamente mas haltu ku e norma di tres luna.

Likides di e bankonan komersial a bin ta baha. Den e promé sinku lunanan di aña, esaki a baha ku NAf. 128,4 mion, prinsipalmente debí na e retiro neto di saldo na dòler for di CBCS, oumento di e reservanan obligatorio i kompra neto di sertifikado di depósito. E último biaha ku Reserva Federal Estadounidense (Fed) a revisá su tasa di interes ofisial ta na yüli di 2023. Te asina leu den 2024, no a kambi’é mas debí ku, aunke inflashon a moderá, e ta haltu ainda. Segun espektativa, den transkurso di 2024, inflashon na Estádos Unídos lo keda den besindario di 3,0 porshento. Pues, ta premirá ku Fed lo no adaptá su tasa ofisial tanten ku e no tin mas konfiansa ku inflashon ta moviendo na un manera sostenibel den direkshon di e ophetivo di 2 porshento. No opstante, e próksimo ahustenan di tasa di Reserva Federal Estadounidense lo dependé tambe di e perspektivanan ekonómiko i di un evaluashon di e faktornan ku por afektá e perspektivanan ei, faborable- òf desfaborablemente.

‘Ya ku no ta antisipá kambio di e tasa di Reserva Federal Estadounidense riba término kòrtiku, ta probabel ku e tasanan di interes riba merkado monetario internashonal lo keda relativamente stabil. P’esei, i mirando ku NAf. ta mará na dòler estadounidense, CBCS ta premirá ku e impakto riba e tasanan di interes riba merkado monetario di e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten lo ta mínimo’, dr. Jardim a splika. ‘En bista di lo anterior, CBCS a tuma e desishon di laga su tasa ofisial na 5,75%, loke ta 25 punto básiko riba e tasa di Reserva Federal Estadounidense.

Tambe, CBCS lo sigui ofresé sertifikado di depósito ku plaso di madures mas largu (di 12, 26 i 52 siman) na e emishonnan ku ta tuma lugá kada dos siman, pa likides di e bankonan por keda mas largu riba merkado doméstiko i asina yuda mantené un posishon sólido di divisa’, dr. Jardim a konkluí.

FUENTE: CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN/LIVE99FM

NERDERLANDSE:IN LIJN MET WERELDWIJDE MARKTVERWACHTINGEN: CBCS HOUDT BELENINGSRENTE ONGEWIJZIGD

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft besloten haar huidige monetaire beleid ongewijzigd te handhaven. De beleningsrente blijft daarom op 5,75%. Dit besluit is gebaseerd op de beslissing van de Federal Reserve (Fed) om haar beleidsrente ongewijzigd te laten totdat er meer vertrouwen is dat de inflatie zich duurzaam richting de doelstelling van 2% ontwikkelt. Bovendien zal de importdekking, het belangrijkste operationele doel van het door de CBCS gevoerde monetaire beleid, naar verwachting licht dalen tot 4,6 maanden in 2024, maar ruim boven de norm van 3 maanden blijven. Ondanks de aanhoudende onzekerheden zullen de korte-termijneffecten van wijzigingen in de monetaire beleidsindicatoren waarschijnlijk beperkt blijven.

Volgens de meest recente projectie zal het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans als percentage van het bbp dalen van 15,7% in 2023 tot 13,8% in 2024. Hoewel het tekort op de lopende rekening naar verwachting zal afnemen, is de prognose voor 2024 een opwaartse bijstelling van 0,1 procentpunt ten opzichte van maart 2024.

Het iets hoger verwachte tekort op de lopende rekening als percentage van het bbp wordt niet veroorzaakt door een groter tekort op de lopende rekening, maar door een verlaging van het eerder verwachte nominale bbp-niveau van de monetaire unie. Het tekort op de lopende rekening zal naar verwachting afnemen, als gevolg van een sterkere stijging van de netto-export van goederen en diensten, gematigd door een zwakkere verbetering van de netto-inkomensoverdrachten’, aldus financieel-economisch directeur, dr. José Jardim. ‘De netto-export van goederen en diensten zal in 2024 vooral stijgen door een toename van de export, die wordt gematigd door een hogere import. De exportgroei wordt vooral ondersteund door hogere deviezeninkomsten uit toeristische activiteiten, terwijl de verwachte stijging van de import vooral te danken is aan de hogere goederenimport. Vooral de import van goederen door de groot- en detailhandel zal naar verwachting toenemen als gevolg van hogere toeristische bestedingen en een grotere binnenlandse vraag in zowel Curaçao als Sint Maarten.

De lopende particuliere investeringen in beide landen zullen ook leiden tot een hogere import van goederen door de bouw- en de nutssector’, legt hij uit. Na een stijging in 2023 zijn de bruto officiële reserves tot en met mei 2024 gedaald met NAf.71,4 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te rekenen aan de opname van dollardeposito’s door de commerciële banken en institutionele beleggers bij de CBCS. Dit werd deels gecompenseerd door overdrachten vanuit het buitenland door de Wereldbank in verband met de wederopbouw van Sint Maarten, door pensioenfondsen en door het Nederlandse Ministerie van Financiën, evenals de netto verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de CBCS. Hoewel de bruto officiële reserves in 2024 naar verwachting licht zullen afnemen, wordt de gemiddelde importdekking geraamd op 4,6 maanden in 2024, een daling ten opzichte van 4,7 maanden in 2023 en ruim boven de 3-maandennorm. Bij de commerciële banken vertoont de liquiditeit een dalende trend. In de eerste 5 maanden van het jaar daalde deze met NAf.128,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de netto-opname van dollartegoeden bij de CBCS, de hogere verplichte reserves en de netto-aankopen van certificates of deposit (CD’s).

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) funds rate is voor het laatst aangepast in juli 2023 en het is tot op heden ongewijzigd gebleven in 2024 vanwege een afnemende, maar nog steeds hoge inflatie. Verwacht wordt dat de Amerikaanse inflatie in 2024 rond de 3,0% zal blijven. Daarom zal de Fed haar beleidsrente naar verwachting ongewijzigd laten totdat ze meer vertrouwen heeft dat de inflatie duurzaam in de richting van het streefcijfer van 2% beweegt. De toekomstige aanpassingen van de Fed funds rate zullen echter ook afhangen van de economische vooruitzichten en een afweging van risicofactoren.

‘Gezien de verwachting dat de Fed funds rate op korte termijn niet zal veranderen, zullen de rentetarieven op de internationale geldmarkt waarschijnlijk relatief stabiel blijven. Aangezien de NAf. gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, verwacht de CBCS dan ook minimale impact op de rentetarieven in de geldmarkt van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten’, aldus dr. Jardim. ‘Gezien deze ontwikkelingen heeft de CBCS besloten om de beleningsrente ongewijzigd te laten op 5,75%, ofwel 25 basispunten boven de Fed funds rate. De CBCS zal ook langere looptijden (van 12, 26 en 52 weken) blijven aanbieden op haar tweewekelijkse veilingen van CD’s met als doel de liquiditeit van banken langer op de binnenlandse markt te houden, ter ondersteuning van een solide deviezenpositie’, besluit Jardim.

BRON: CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN/LIVE99FM

ENGLISH:CONSISTENT WITH GLOBAL MARKET EXPECTATIONS CBCS KEEPS THE PLEDGING RATE UNCHANGED

Willemstad/Philipsburg – The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) decided to maintain its current monetary policy unchanged. Hence, the pledging rate will remain at 5.75%. 1 This decision is based on the Federal Reserve’s (Fed) decision to leave its target policy rate unchanged until more confidence is gained that inflation is moving sustainably toward its 2% target. In addition, although the import coverage, which is the main operational target of the monetary policy conducted by the CBCS, is expected to drop slightly to 4.6 months in 2024, it will remain well above the norm of 3 months.

Despite persistent uncertainties, changes in monetary policy indicators are likely to have limited near-term effects. According to the most recent forecast, the current account deficit of the balance of payments as a percentage of GDP will drop from 15.7% in 2023 to 13.8% in 2024. Although the current account deficit is projected to decline, the 2024 forecast entails an upward revision of 0.1 percentage point from March 2024. “The expected slightly higher current account deficit as percentage of GDP is not caused by a higher current account deficit but by a lower-than-earlier projected nominal GDP level of the monetary union. The current account deficit is expected to decrease reflecting a sharper projected increase in the net export of goods and services, moderated by a weaker improvement of the current transfers balance”, described executive director, Dr. Jose Jardim. “The net export of goods and services will increase in 2024 driven primarily by a gain in exports, moderated by higher imports.

The export growth is sustained mainly by higher foreign exchange receipts from tourism activities. Meanwhile, the projected increase in imports is due primarily to higher merchandise imports.

Especially, merchandise imports by the wholesale and retail trade sector is expected to go up reflecting increased tourism spending and higher domestic demand across the monetary union. The ongoing private investments across the monetary union will also result in higher merchandise imports by the construction and utilities sectors”, he explained. After increasing in 2023, gross official reserves declined by NAf.71.4 million up to May 2024. The decrease seen so far is attributable mainly to the withdrawal of dollar deposits by the commercial banks and institutional investors at the CBCS, mitigated by transfers from abroad by the

World Bank in connection with the reconstruction of Sint Maarten, pension funds and the Dutch Ministry of Finance, and the net sale of foreign exchange by the commercial banks to the CBCS. Even though gross official reserves are projected to decline slightly in 2024, the average import coverage is projected at 4.6 months in 2024, down from 4.7 months in 2023, and well above the norm of 3 months. 1 The pledging rate is the rate at which commercial banks can borrow at the CBCS in case of a liquidity shortage. Meanwhile, the commercial banks’ liquidity is showing a decreasing trend.

During the first 5 months of the year, liquidity decreased by NAf.128.4 million, driven primarily by the net withdrawal of dollar balances at the CBCS, the increase in required reserves, and the net purchase of CDs. The last adjustment of the U.S. Federal Reserve (Fed) funds rate took place in July 2023, and it has been kept unchanged so far in 2024 due to a moderating but still elevated inflation. The US inflation is expected to remain around 3.0% in 2024. Therefore, the Fed is expected to maintain its policy rate unchanged until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward the target of 2%. Nevertheless, future adjustments of the Fed funds rate range will depend also on the economic outlook and balanced risk factors.

Given the expectation that there will be no change in the Fed funds rate in the short term, interest rates in the international money market are likely to remain relatively stable. Consequently, the CBCS anticipates minimal impact on the interest rates in the money market of the monetary union of Curaçao and Sint Maarten, considering that the NAf. is pegged to the U.S. dollar”, Dr. Jardim explained. “Against this background, the CBCS decided to leave the pledging rate unchanged at 5.75%, which is 25 basis points above the Fed funds rate. Furthermore, the CBCS will continue to offer longer maturities (i.e., 12, 26 and 52 weeks) on its bi-weekly auctions of CDs with the aim to hold bank liquidity longer domestically to support the preservation of a solid foreign exchange position”, Dr. Jardim ended.

SOURCE: CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN/LIVE99FM

What do you think?

Written by Gian Carlo Maduro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

MPB TA FELISITÁ SR. JOHN SOLIANO KU SU NOMBRAMENTU KOMO GEZAGHÈBER DI BONEIRU.

ARUBA:PROME MINISTER A REUNI CU DOS STUDIANTE EN CONEXION CU PUBLICACION DI UN BUKI RIBA E TEMA DI GENERO Y EDUCACION